11/29/2007

เรื่องเล่าจากในวัง...แล้วคุณจะรัก"ในหลวงของเรา"

เรื่องเล่าจากในวัง...แล้วคุณจะรัก"ในหลวงของเรา"

ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟัง อยู่เหตุการณ์ หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์เกิด ที่จังหวัดตาก เมื่อพระเทพทรงเสด็จไ ป เยี่ยมรา ษฏร ตามที่ต่างๆ ได้ ทรงเสด็จ ไป เยี่ยมประชาชนใน ตลาดสด และถามความเป็น อยู่ กับบรรดาแม่ค้า ในตลาด แต่ก็มาถึงแม่ค้าปลาซึ่งพระองค์ทรง ตรัส ถามว่า "ปลาพวก นี้ขายอย่างไงจ๊ะ"แม่ค้าตอบว่า "ที่ สวรรคตแล้ว กิโล ละ 40 บาท และที่เสด็จไปเสด็จมา กิโล ละ 80 บาทจ๊ะ" เหตุการณ์นี้ ทำให้ข้าราชบริพาลที่ ตามเสด็จหัวเราะกันทุกคน

--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -

เช้าวันหนึ่ง เวลา ประมาณ 7 โมงเช้า นางสนองพระโอษฐ์ ของฟ้าหญิง องค์ เล็กได้รับโทรศัพท์เป็นเสียงผู้ชาย ขอ พูดสายกับ ฟ้าหญิงทางนางสนองพระโอษฐ์ ก็สอบถามว่าใคร จะพูดสาย ด้วย ก็มี เสียงตอบกลับมาว่า คนที่แบงค์ นางสนองพระโอฐก็ งง...งง ว่าคนที่แบงค์ ทำไมโทรมาแต่เช้า แบงค์ก็ยังไม่เปิดนี่ห ว่า แต่ พอฟ้าหญิงรับ โทรศัพท์แล้วถึง ได้รู้ว่า คนที่แบงค์น่ะ ก็ที่แบงค์จริงๆนะ ไม่ เชื่อเปิด กระเป๋าตังค์ แล้วหยิบแบงค์มาดูสิ ... ขนลุก เลย ( ทรงตัสกับในหลวง ท่านอยู่นั่น เอง)

--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -

อีกครั้งหนึ่งที่ภาคอีสานเมื่อเสด็จ ขึ้นไปทรงเยี่ยมบน บ้าน ของราษฎรผู้หนึ่ง ที่คณะผู้ตามเสด็จทั้งหลายออกแปลก ใจ ในการ กราบบังคมทูล ที่คล่องแคล่วและใช้ราชาศัพท์ได้ อย่างน่า ฉงน เมื่อในหลวงมีพระราชปฏิสันถารถึงการ ใช้ราชา ศัพท์ได้ดีนี้ จึงมีคำกราบทูลว่า "ข้าพระพุทธเจ้า เป็น โต้โผ ลิเกเก่า บัดนี้มีอายุมากจึงเลิกรามาทำนาทำ สวนพระ พุทธเจ้าข้า.."มาถึงตอนสำคัญที่ทรงพบนกในกรงที่ เลี้ยงไว้ ที่ชานเรือน ก็ทรงตรัสถามว่า เป็นนกอะไรและมี กี่ ตัว. พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูล ว่า " มีทั้งหมดสามตัว พระมเหสีมันบินหนี ไปทิ้งพระโอรสไว้สองตัว ตัวหนึ่งที่ ยังเล็ก ตรัสอ้อแอ้อยู่เลย และทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงดูแต่ผู้ เดียว" เรื่องนี้ ดร. สุเมธ เล่าว่าเป็นที่ต้องสะกด กลั้นหัวเราะกันทั้งคณะไม่ยกเว้นแม้ ในหลวง

--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -

เมื่อครั้งท่านพระชนม์มา ยุ 72 พรรษา มีการผลิตเหรียญที่ระลึกออกมาหลาย รุ่น เจ้าของกิจการนาฬิกายี่ห้อหนึ่งได้ ยื่น เรื่องขออนุญาต นำพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านมาประดับที่หน้าปัดนาฬิกาเป็นรุ่น พิเศษ ท่านทราบเรื่องแล้วตรัสกับเจ้าหน้าที่ ว่า" ไปบอกเค้านะเราไม่ ใช่ มิกกี้ เมาส์"

--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -

เรื่องการใช้ราชาศัพท์กับ ในหลวง ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครต่อใคร เกร็งกัน ทั้ง แผ่นดิน และไม่เว้นแม้กระทั่งข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย รายงาน ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปี ก่อน มีข้าราชการระดับสูงผู้หนึ่งกราบ บังคมทูลรายงาน ว่า "ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปก เกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีภูมิพลอดุลย เดช ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาต กราบบังคมทูลรายงาน ฯลฯ" ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีภูมิพลอดุลย เดช ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาต กราบบังคมทูลรายงาน ฯลฯ"เมื่อสิ้นคำกราบบังคมทูลชื่อในหลวงทรงแย้ม พระสรวล อย่างมีพระอารมณ์ดีและไม่ถือสา ว่า" เออ ดี เราชื่อ เดียว กัน..." ข่าวว่าวันนั้นผู้เข้า เฝ้า ต้องซ่อนหัวเราะขำขันกันทั้งศาลาดุ สิดาลัยเพราะ ผู้รายงาน ตื่นเต้นจนจำชื่อตน เองไม่ได้

--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -

มีอยู่ครั้ง หนึ่งทรงเสด็จไปพระราช ทานปริญญาบัตร ให้กับ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแห่ง หนึ่ง ในระหว่างที่ทรงเปลี่ยนในครุย ทรง โปรดสูบ มวน พระโอสถแต่ว่าทรงหาที่จุดไม่ ได้ ทางอธิการบดี ซึ่งเฝ้าอยู่ก็จุดไฟให้พร้อม ทูล ว่า " ถวายพระเพลิงพระ เจ้า ข้า" ในหลวงทรงชะงัก ก่อนจะแย้มสรวล น้อยๆ กับ อธิการบดีว่า " เรายังไม่ตายถวายพระเพลิงไม่ได้ หรอก"

--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -

เคยมีเรื่อง เล่าให้ฟัง ว่า ในหลวงเสด็จไปในถิ่นทุรกันดารเเพื่อ เยี่ยม เยียนราษฎร มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านทรงแจกพระเครื่องให้กับราษฎรจนหมด แล้ว แต่ราษฎรผู้หนึ่งกราบบังคมทูลขอรับ พระราชทานพระเครื่องว่า " ขอเดชะ ขอพระ หนึ่ง องค์" ในหลวงทรงตรัสว่า "ขอเดชะ พระหมด แล้ว"

--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -

วันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรของท่านตาม ปกติที่ ต่างจังหวัดก็มีชาวบ้านมาต้อนรับใน หลวงมาก มายพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาตาม ลาดพระ บาท ที่แถวหน้าก็มีหญิงชราแก่คนหนึ่งได้ ก้มลง กราบแทบพระบาท แล้วก็เอามือของแกมาจับ พระหัตถ์ ของ ในหลวง แล้วก็พูดว่า ยายดีใจเหลือเกินที่ ได้เจอ ในหลวง แล้วก็พูดว่า ยายอย่างโน้น ยายอย่าง นี้ อีกตั้งมากมายแต่ในหลวงก็ทรง เฉยๆมิได้ตรัสรับสั่งตอบว่า กระไร แต่พวกข้าราชบริภารก็มองหน้ากัน ใหญ่ กลัวว่าพระองค์จะทรง พอ พระราช หฤหัย หรือไม่ แต่พอพวกเราได้ยินพระองค์รับสั่ง ตอบ ว่ากับหญิงชราคนนั้น ทำให้เราถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่ ไหว เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า " เรียกว่ายายได้อย่าง ไร อายุอ่อน กว่าแม่ฉันตั้งเยอะ ต้องเรียกน้าซิถึงจะ ถูก"

--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -

ครั้งหนึ่งหลายๆ ปีมา แล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรนิดหน่อย เกี่ยวกับ พระฉวีมีพระอาการคัน มีหมอโรคผิวหนังคณะหนึ่งไปเข้า เฝ้าฯ เพื่อถวายการรักษา คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนังแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญทาง ราชา ศัพท์ ก็กราบบังคมทูลว่า " เอ้อ ทรง...อ้า-ทรงพระคันมานานแล้วหรือ ยังพะยะ ค่ะ"พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสรวล ตรัส ว่า " ฉันไม่ใช่ ผู้หญิง นี่จะท้องได้ยังไง"แล้วคงจะทรงพระกรุณา ว่าหมอคงจะไม่รู้ราชาศัพท์ทางด้าน อวัยวะร่าง กาย จริงๆ ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตว่า เอ้า พูดภาษา อังกฤษกันเถอะ
--------- - ------------------------------------------------ -------- ----------------- -
เรื่องนี้รุ่น พี่ที่จุฬาฯเล่าให้ฟัง ว่ามีอยู่ปีนึงที่ ในหลวงทรงเสด็จ พระราชทานปริญญาบัตร อธิการบดีอ่าน รายชื่อ บัณฑิตแล้วบังเอิญว่ามีเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้อ่าน ขาด ตอน ก็ต้องรีบหาว่าอ่านรายชื่อไปถึงไหน แล้วปรากฏว่าในหลวงท่านทรงจำได้ ท่านเลย ตรัสกับ อธิการไปว่า" เมื่อกี้นี้ (ชื่อ....) เค้ารับไป แล้ว" และมีอีกปีนึงขณะที่พระราชทานปริญญา บัตร อยู่ ดีๆไฟดับไปชั่ว ขณะ...ทำให้บัณฑิตคน หนึ่งพลาดโอกาสครั้ง สำคัญในการถ่ายรูป >>> พอในหลวงทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้พระบรม ราโชวาท >>> ; ท่านทรงให้อธิการบดีเรียกบัณฑิตคน นั้นมารับ พระราชทานอีกครั้งเพื่อจะได้มีรูปไว้เป็นที่ ระลึก >>> ตื้นตันกันถ้วนทั่วทั้งหอ ประชุม
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืน นาน

External Links
http://movie-dvd.blogspot.com
http://shoesbuy.blogspot.com
http://zeedzaad.wordpress.com
www.routeloan.com

No comments: