11/02/2007

วิธีการสังเกต แบงค์ 500 ปลอม

**~ วิธีการสังเกต แบงค์ 500 ปลอม ~** ได้รับจากคุณหนู"บอย"ไม่ดื่ม ครับ

จุดสังเกตธนาบัตรปลอม

1. แถบเงินตัวสะท้อนแสง

1. ลักษณะถูกรีดไปทับตราครุฑแล้วลายจะไม่ชัดเจน

1. สีสรรจะไม่สวยเหมือนจริง

2. ของปลอมจะไม่สะท้อนแสง สีสรรจะไม่สดใส

3. ลายน้ำจะเห็นรูปพระลักษณ์ไม่ชัดเจนเมื่อส่องกับแสง

4. เนื้อกระดาษจับดูออกสากๆ

5. เมื่อธนาบัตรถูกน้ำแล้วสีจะละลาย

จุดสังเกตธนาบัตรจริง

1. จะมีเลข 500 แสดงอยู่ตลอดแถบเงิน

1. สีสรรจะคมชัดสวยกว่าของปลอม

2. ของจริงจะสะท้อนแสงสีสรรจะดูสดไสกว่า

3. จะเห็นลายน้ำชัดเจนเมื่อส่องกับแดด

4. เนื้อกระดาษจะลื่นหนากว่าของปลอม

5. เมื่อธนาบัตรถูกน้ำสีจะไม่ละลาย

No comments: