10/23/2007

เปิดตัว The Internet Diaries

ในปัจจุบันไม่ว่าใคร หรือองค์กรใหนก็ตามล้วนต่างมีเว็บไซต์เป็นของตนเองทั้งสิ้น เนื่องจากในโลกอินเตอร์เน็ตทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้อย่างอิสระ ดังนั้นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาจึงเปรียบเสมือนหน้าตาที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ฯ สำหรับ The Internet Diaries นี้ ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลหรืออีเมลล์ ที่เพื่อนๆได้ส่งหรือฟอร์เวิร์ดบทความดีๆ ที่มีประโยชน์มาให้ จึงได้ขอบันทึกเรื่องราวต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างประโยชน์ ความรู้ ความบันเทิง และได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆอย่างดียิ่ง

No comments: